Zdeněk Nespěchal pilně pracuje, ostatní členové lenoší?

Sobota
24.1.2015
Zpět

Zdeněk po dokončení zaklouzal Žehrovice, váha 1066 g a zákluz prý vypadal slibně…

Zdeněk dokončil přepravní boxy…